Geschiedenis van de beeldhouwkunst

de discuswerper (Romeinse kopie)

de discuswerper (Romeinse kopie)

Cursusinhoud

Deze cursus geeft een globaal overzicht van de beeldhouwkunst door de eeuwen heen, met als zwaartepunt de afbeelding van de mens zelf: hoe hij gezien werd en wordt en hoe hij herinnerd wilde worden.

  • Wilde hij een ideaalbeeld achterlaten?
  • Mochten we indrukwekkende denkrimpels bewonderen of liet hij zelfs fysieke oneffenheden zien?
  • Ging hij voor eeuwige roem of voor een momentopname?
  • Maar ook interessant is waartoe de kunstenaars in staat waren met materiaal dat hele specifieke eisen stelt

Vanaf de oudheid staat bij de mens de afbeelding van zijn eigen figuur centraal. In het begin is het beeld een functioneel voorwerp maar lang duurt het niet tot het beeld onderwerp wordt van esthetische bespiegelingen en daarmee tot kunst wordt verheven.

Henry Moore - king and queen

Henry Moore – king and queen

Speciaal in de beeldhouwkunst is het beeld letterlijk en figuurlijk van alle kanten te bekijken. Wat zien we aan de knieën, aan de ogen? In de loop der tijd gaan de maker en zijn visie een steeds grotere rol spelen. Het materiaal is kostbaar en onherroepelijk. Een verkeerde beweging en het is over.

In een chronologisch overzicht komen eerst de grote Griekse meesters van de klassieke oudheid aan de orde. Zij hebben een standaard neergezet waaraan latere beeldhouwers zich steeds weer hebben gespiegeld. Met het uiteenvallen van het Romeinse rijk bloeit de beeldhouwkunst op in regio’s en vormen die verrassend zijn en veerkracht tonen.

In de 16de eeuw volgt de herintroductie van het vrijstaande beeld en zijn Michelangelo en Bernini de grote meesters.

Michel Angelo - Piëta

Michel Angelo – Piëta

In de moderne tijd is de rol van de kunstenaar steeds prominenter geworden, maar hij moet ook het veld delen met steeds meer vakgenoten.

Creativiteit wordt nu pas een vereiste. Wat stelt de beeldhouwkunst nog voor: assembleren, construeren, traditie versus avant garde.

En staan er weer grote meesters op: Alberto Giacomettie en Henry Moore. En komt er nu aan alle illusie een eind door de superrealiteit van Hanson?

Er is constante verandering en dit leidt tot telkens weer nieuw beeldhouwwerk. Ideeën, situaties en materialen veranderen steeds en daarmee evolueert het beeld en onze beeldvorming.


Methode

  • Acht hoorcolleges van twee uur met ruimte voor vragen
  • (desgewenst een door mij gemaakte syllabus a € 10)

Docent

Locaties

  • Deze cursus heb ik gegeven voor de HOVO Deventer, HOVO Zwolle en HOVO Oldenzaal
Alberto Giacometti - hond

Alberto Giacometti – hond

Zie het lezingen-, rondleidingen- en cursusaanbod van Wil Tiemes pdf