Vroegmoderne architectuur

Joseph Crouwel - Utrecht vml postkantoor

Joseph Crouwel – Utrecht vml postkantoor

De periode 1875-1960

Cursusinhoud

Deze cursus gaat over vroegmoderne architectuur, gezien door de ogen van architecten en opdrachtgevers die streefden naar verandering. In de periode 1890 – 1960 waren er diverse belangrijke momenten waarop architecten zich geconfronteerd zagen met de technische en sociale ontwikkelingen van de moderne tijd.

Walter Gropius - huis

Walter Gropius – huis

Twee belangrijke factoren die op de voorgrond treden in de hier besproken periode zijn de industrialisatie en het kapitalisme. Beide fenomenen plaatsten architecten en hun opdrachtgevers aan het eind van de 19de eeuw voor een dilemma: het wel of niet accepteren van de opkomende massaproductie en de producten van de moderne technologie.

Na het ontstaan van de welvaartsstaat kreeg de architectuur vleugels. Het modernisme leek vitaler dan ooit tevoren. De publieke acceptatie en waardering voor de avant-garde nam na de oorlog sterk toe.

Karel de Bazel - Amsterdam vml hk Nederlandsche Handelmij

Karel de Bazel – Amsterdam vml hk Nederlandsche Handelmij

De historie van de bouwkunst is de geschiedenis van architecten die groot aanzien genoten, maar óók die van bescheiden architecten – die werkten in stilte. In deze setting van grote en kleine meesters (Berlage, Gropius, Frank Lloyd Wright, Le Corbusier, Mies van der Rohe) zijn sommigen architecten onterecht ‘vergeten’.

Gelukkig krijgen zij in de moderne literatuur de waardering die ze verdienen. Onder deze ‘vergeten’ architecten bevinden zich Nederlanders als De Bazel en Lauweriks, die in eigen land al langer gewaardeerd werden.

Stromingen die aan bod komen zijn onder andere de Art Nouveau/Jugendstil, Amsterdamse School, De Stijl en Neue Sachlichkeit. Landen die speciale aandacht krijgen zijn de VS en Scandinavië.

Methode

Hein Berlage - Amsterdam Beurs van Berlage

Hein Berlage – Amsterdam Beurs van Berlage

  • 6 hoorcolleges van 2 uur met ruimte voor vragen
  • (desgewenst een door mij gemaakte syllabus a € 10)

Docent

Locatie

  • deze cursus heb ik gegeven voor de HOVO Deventer
Le Corbusier - Ronchamp: Notre Dame du Haut

Le Corbusier – Ronchamp: Notre Dame du Haut

Zie het lezingen-, rondleidingen- en cursusaanbod van Wil Tiemes pdf