Kunstenaars en de eerste wereldoorlog

De Eerste Wereldoorlog is een keerpunt in de geschiedenis van Europa

 Max Beckmann - zelfportret Sanitäter

Max Beckmann – zelfportret Sanitäter

Bij deze oorlog waren meer dan vijftig nationaliteiten betrokken. Het bracht enorm veel leed en lijden maar leidde ook tot onverwachte, wederzijdse beïnvloeding en nieuwe impulsen. Hoe hebben kunstenaars de oorlog ervaren, hoe gaven ze vorm aan wat ze meemaakten? Welk levensgevoel drukten ze uit? Hoe zagen de verschillende kunstuitingen eruit vóór dat de oorlog ingreep? Welke stromingen waren er, wat verdween, wat bleef? Het was ook een heel creatieve periode.

Schilder- en beeldhouwkunst

Schilders en beeldhouwers brachten de oorlogsverschrikkingen weinig direct in beeld. De aangrijpende tekeningen van Otto Dix en de beelden van Kathe Kollwitz en Ernst Barlach zijn eerder uitzondering dan regel.

Architectuur

Nog afgezien van de materiële schade die was aangericht, veranderde de maatschappij in deze periode fundamenteel. Bij de (weder)opbouw moesten architecten een antwoord geven op nieuwe inrichtingsvraagstukken en dan blijkt hoe zij en hun opdrachtgevers dachten vorm te geven aan de nieuwe maatschappij. Daarnaast hebben architecten gewerkt aan projecten die de oorlog moesten helpen verwerken.

Michel de Klerk - het-schip

Michel de Klerk – het-schip

Lezingen

  • Schilders en beeldhouwers
  • Architectuur

Docent

Locaties

  • Deze cursus is verzorgd voor door HOVO Deventer en HOVO Oldenzaal,
  • Als lezing bij Pluspunt Gorssel en in Olst.

Zie het lezingen-, rondleidingen- en cursusaanbod van Wil Tiemes pdf