Kunstenaars uit de Lage Landen

Rembrandt - Jan Six

Rembrandt – Jan Six

schilders, beeldhouwers en architecten
met wortels in de Nederlanden

Cursusinhoud

Hun wieg stond ooit in ‘De Nederlanden’ maar waarheen leidden vervolgens hun wegen?
Overal zijn sporen van hun vakmanschap en talent terug te vinden. Vanaf de 15de eeuw ontwikkelen de Lage Landen zich vanuit de periferie van Europa tot een periodiek centrum van Europese kunst. In Rome, Praag, Dublin en Kopenhagen o.a. zijn ooit Nederlandse kunstenaars actief geweest. Sommige namen hebben altijd hun glans behouden en worden ook nu niet vergeten.

 Frans Hals - lachende jongen

Frans Hals – lachende jongen

Er zijn kunstenaars wier werk pas na hun dood werd ontdekt of, omgekeerd, meteen uit de belangstelling verdween. Terecht of onterecht?

De cursus geeft een gevarieerd overzicht van de drie takken van kunst en zal de grote meesters uit de Nederlandse kunstgeschiedenis bespreken.

Tevens zal duidelijk worden dat de schilders, beeldhouwers en architecten die nu tot de canon van de Nederlandse kunstgeschiedenis worden gerekend lang geen volledig beeld geven van de grote invloed van de Hollandse kunst op de Europese kunstgeschiedenis.

Jan Steen - pas op voor luxe

Jan Steen – pas op voor luxe

In een chronologisch overzicht wordt aan de hand van de loopbaan van bekende en onbekende schilders, beeldhouwers en architecten – geboren in De Nederlanden globaal tussen 1350 en 1950 – de Nederlandse kunstgeschiedenis besproken.

De cursus zal duidelijk maken dat de Nederlandse kunstenaars vaak richtinggevend zijn geweest en hierdoor een belangrijke rol verdienen binnen de Europese kunstgeschiedenis.

Adriaen de Vries - Triton

Adriaen de Vries – Triton

Methode

  • Acht lessen hoorcollege van twee uur met ruimte voor vragen

Docent

Locatie

  • deze cursus heb ik gegeven voor de HOVO Deventer

Zie het lezingen-, rondleidingen- en cursusaanbod van Wil Tiemes pdf