Lezingen door Wil Tiemes

Voor bedrijven en professionals

Korte lezingen van 20 tot 30 minuten

Zie: zakelijke inspiratiebronnen en het lezingen-, rondleidingen- en cursusaanbod van Wil Tiemes pdf


Voor diverse doelgroepen

Modern realisme en museum MOREAmsterdamse SchoolRembrandt
Alberto GiacomettiMark Rothko en Piet Mondriaan
schilders en beeldhouwers en WO I – architectuur en WO I


Modern realisme en museum MORE

Barend Blankert, Rieten hoed op tafel (2006) Museum MORE

Barend Blankert, Rieten hoed op tafel (2006) Museum MORE

De collectie van MORE is opgebouwd rondom de grote liefde van Melchers voor Carel Willink en enorm uitgebreid met de aankoop van duizend werken van de voormalige Scheringacollectie van Nederlandse realistische schilders.

Het museum MORE heeft zijn deuren geopend voor het publiek met de tentoonstelling ‘scherp kijken’ met op de affiche een zelfportret van Charley Toorop waar je al meteen een eerste proeve van scherp kijken krijgt, want pas als je goed kijkt zie je dat ze ook een schilderspalet heeft mee geschilderd.

MOdern REalisme is niet zo eenduidig als je op het eerste gezicht zou denken. De makers toen en nu hebben hun eigen persoonlijke voorkeur voor wat modern en wat realistisch is. Scherp kijken en vooral een kwestie van scherp zien en dat doe je met je hersens en niet met je ogen.

Lezing aan te passen aan de beschikbare tijd: vanaf 45 minuten


Amsterdamse School

Een van de twee semi geschakelde villa's (Meerlhuis en Meezennest) van Margaret Kropholler, Bergen NH

Een van de twee semi geschakelde villa’s (Meerlhuis en Meezennest) van Margaret Kropholler, Bergen NH

In Nederland is de architectuur van de Amsterdamse School momenteel populairder dan ooit. Volgens een aantal zeer actieve sites is ze is zelfs ook ver buiten Amsterdam nog te vinden. Had de absolute grootmeester, de architect Michel de Klerk dit nog kunnen meemaken, dan had hij zich niet zo verbitterd hoeven voelen over het gebrek aan belangstelling voor zijn werk begin jaren twintig.

Pas vanaf de jaren zestig is er weer interesse voor de Amsterdamse School en dan niet eens uit eigen land maar uit Amerika. Daar zag men pas goed de expressiviteit, de schoonheid en is het volkomen terecht dat de aandacht daarna altijd is gebleven. De architectuur van de Amsterdamse School is weliswaar een uniek fenomeen dat niet op zichzelf alleen staat maar past in het groter wereldwijde concept van zakelijk expressionisme. De Klerk’s werk behoort daarin tot het meest expressieve en zelfs hij veranderde mee met zijn tijd en versoberde.

Lezingen aan de passen aan de concrete vragen en beschikbare tijd


Rembrandt

Alle poeha rondom Rembrandt bij de heropening van het Rijksmuseum en de presentatie van de tentoonstelling van de late Rembrandt roept om een nader onderzoek of dit ook werkelijk terecht is. Is Rembrandt werkelijk zo’n groot schilder en hoe en waaraan is dat dan te zien?

Behalve de late is er kennelijk ook een vroege Rembrandt. Waarom wilde Wim Pijbes zo graag met met Dan Brown, de schrijver van het Bernini mysterie o.a., op de foto voor de Nachtwacht? Weten we dan anno nu, na de tentoonstelling van de eeuw, wie Rembrandt is?

Lezing aan te passen aan de beschikbare tijd: vanaf 45 minuten


Alberto Giacometti

Alberto Giacometti - hond

Alberto Giacometti – hond (zelfportret)

De Zwitserse kunstenaar Alberto Giacometti (1901-1966) kon net zo goed kon schilderen als beeldhouwen; hij ging vooral gebukt onder zijn eigen talenten. Gelukkig had hij zijn broer die hem assisteerde.
Giacometti ziet de mens, man of vrouw, altijd van een afstand, altijd in een ruimte, altijd als deel van een groter geheel.


Mark Rothko en Piet Mondriaan

Voor het eerst na 40 jaar was er in 2014/2015 in Nederland weer een tentoonstelling met werk van Mark Rothko te zien en wel in de thuishaven van Mondriaan: het Gemeentemuseum te Den Haag. Ze zouden elkaar al in levende lijve ontmoet kunnen hebben in New York, hun beider woonplaats, maar was de behoefte er ook? Hadden ze iets gemeen met elkaar omdat ze allebei abstract werkten of was er helemaal niets.

Mondriaan, de oudste van de twee, schilderde niet overlappende heldere kleurvlakken in een beperkt kleurenpallet. Rothko daarentegen schilderde allerlei kleuren en kleurschakeringen over en door elkaar. Het blijft interessant deze twee kunstenaars naast elkaar te zien want door de beperkingen die ze zichzelf oplegden toonden ze zich een ware meester.

Lezing van ongeveer 1 uur


Schilders en beeldhouwers en de Eerste Wereldoorlog

Franz Marc - Der Tiger

Franz Marc – Der Tiger

Andere aanduidingen voor deze periode zijn : vroeg moderne kunst, vroeg klassieke kunst, wellicht om het woord oorlog te omzeilen. De kunstwerken uit deze periode zijn vandaag de dag ongemeen populair zonder dat we ons realiseren dat er ook een oorlog speelde.

Maar deze eerste Wereldoorlog heeft wel invloed gehad op een groot aantal kunstenaars. Carrières kregen een onverwachte wending, kunstenaars werden gedwongen mobiel, de oorlog zelf werd hun onderwerp. Hoe ingrijpend de oorlog ook is geweest, de kracht van de mens is enorm.

Lezing van ongeveer 2 uur


Architectuur en de Eerste Wereldoorlog

De oorlog kwam in een periode waarin al grote maatschappelijke veranderingen plaatshadden die al zorgden voor een verandering in architectuuropdrachten en de rol van de architect.

Er waren bijna vijftig nationaliteiten bij betrokken en het is opmerkelijk te zien hoe het herdenken ook bijna vijftig verschillende vormen laat zien. Herdenken is zeer persoonlijk of nationaal.

Lezing van ongeveer 2 uur