Franse koningen

en de ‘uitvinding van de goede smaak’

Lodewijk XIV

Lodewijk XIV

Aan het begin van zijn regeerperiode nam de charismatische koning Lodewijk de Veertiende zich voor een legende te maken van zowel zichzelf als van zijn land. Het resultaat van deze imagovorming was, dat Frankrijk de reputatie kreeg ‘de goede smaak te hebben uitgevonden’.

Samen met zijn minister van financiën maakte Lodewijk de Veertiende van het stimuleren van kunsten en handel een zeer succesvolle, vorstelijke onderneming. Frankrijk gaf de toon aan op het gebied van de wooncultuur en dit bleef ruim twee eeuwen onveranderd. Het paleis van Versailles illustreert dit het beste. De verbouwing en inrichting ervan werden door Lodewijk de Vijftiende en Lodewijk de Zestiende voortgezet.

Aan het Franse hof kwam een scala aan talent tot bloei, dat vaak uit het buitenland kwam. Hieronder bevond zich ook een aantal Nederlanders, die met hun werk en ideeën wereldroem vergaarden. Voltaire zei erover: ‘Bijna alles werd òf opnieuw bedacht òf uitgevonden.’

Lodewijk XIV schoenen

Lodewijk XIV schoenen

Lodewijk de Veertiende streefde ernaar ‘dat land van winkeliers’ waarmee hij de in de 17de eeuw zeer machtige Republiek der Nederlanden bedoelde, te overvleugelen. Hetgeen onze eigen stadhouder Willem III, die tevens koning van Engeland was, er niet van weerhield de Franse stijl op de voet te volgen. Zijn belangrijkste architect, Daniel Marot die aan het hof in Versailles gewerkt had, oefende lange tijd grote invloed uit op de bouwkunst en de kunstnijverheid van ons land.

In deze cursus behandelen we de ontwikkeling van de (interieur-)stijlen, tuinkunst en architectuur, ontstaan aan het Franse hof – èn de invloed ervan op onze wooncultuur, waaraan we graag met u een bezoek gaan brengen.

Cursusoverzicht in titels per dagdeel

  • Ontstaan en ontwikkeling van de ‘Lodewijkstijlen’ en het rococo in Frankrijk
  • Franse invloeden in Nederland in het interieur
  • Franse invloeden in Nederland architectuur en tuinen

Zie het lezingen-, rondleidingen- en cursusaanbod van Wil Tiemes pdf